Missie

Missie: 
IT professionals samenbrengen in een community waarin plaats is voor kennisdeling, inspiratie, innovatie, ontwikkeling en idealen.